Om Os.

Om Allergi- og Lungeklinikken

Klinikken modtager patienter henvist fra egen læge, private patienter og patienter med sundhedsforsikring.

NYT August 2021: Klinikken har efter to år med generationsskifte skiftet navn fra Hjerte- Lunge og Allergiklinikken til Allergi- og Lungeklinikken v. Niels Bjerring.

Klinikkens har fået en normalisering af driftskapaciteten. Der vil dog pga. coronasituationen kunne opleves små ændringer i de planlagte undersøgelser. Ombookninger kan i mindre grad forekomme for at klinikken hele tiden kan leve op til myndighedernes aktuelle retningslinjer. Det er vigtigt, at du som patient ikke møder op i klinikken, hvis du har coronasymptomer. www.coronasmitte.dk

Patienter i sygesikringsgruppe 1 modtages kun efter forudgående henvisning fra en praktiserende læge. Ventetid opdateres løbende på sundhed.dk

Patienter i sygesikringsgruppe 2 og personer med private forsikringsordninger kan modtages uden henvisning. Hvis du har en sundhedsforsikring og ønsker at gøre brug af denne, bedes du gøre opmærksom herpå i telefonen; du kan desuden skrive til os via Lægevejen med kontaktoplysninger, hvorefter du snarest vil blive kontaktet.

Klinikinformation

Klinikken er beliggende tæt på letbanebyggeri, bus og banegård. Vi har adresse Overstæde 8 i det gamle H.C. Andersens kvarter ud til Sortebrødre Torv. Find vej.

På adressen findes Allergi- og Lungeklinikken v/ Niels Bjerring, der varetager udredning og behandling indenfor allergi og lungemedicin.

Der er fælles sekretariat med Kardiologisk Udredningsklinik v/ Jordi Dahl, der holde konsultationer i klinikkens lokaler en eftermiddag om ugen. Jordi tilbyder hjerteudredning/ vurdering med EKKO, men vil udelukkende kunne se private patienter og patienter med en sundhedsforsikring.

Telefontider  tlf: 66135033

mandag: 10.30-12.30
Tirsdag: 8-10
onsdag: 10.30 – 12.30
Torsdag: 8-10

benyt gerne www.laegevejen.dk

Åbningstider

Mandag: Kl. 7.30-17.00
Tirsdag: Kl. 7.30-13.30
Onsdag: Kl. 10.30-18.30
Torsdag: Kl. 7.30-15.30
Fredag: Efter aftale

Nyheder.

Information.

Din læge henviser dig til klinikken, og du skal selv kontakte os mhp at få en aftale om indkaldelse. Kommunikation mellem dig og os kan ske via sikker post på “lægevejen” eller telefonisk i telefontiden. Telefonen besvares af sekretæren.

Vi planlægger et foreløbigt udredningsforløb ud fra de givne oplysninger, og der vil efterfølgende blive sendt en indkaldelse til dig.

Finder du at ventetiden, der er på undersøgelse og behandling er for lang, kan vi tilbyde at sætte dig på en afbudsliste, så vi kan kontakte dig, hvis der er et afbud. Du er også velkommen til at bruge din henvisning til en anden speciallæge, få en henvisning til et offentligt sygehus eller gøre brug af din sundhedsforsikring, hvis du har en sådan.

Hvis du har en sundhedsforsikring og ønsker at gøre brug af den, bedes du gøre opmærksom herpå. Der skal før vi kontaktes, foreligge accept fra forsikringsselskabet til et udrednings- og evt. behandlingsforløb. Sekretæren vil bede om årsagen til, at der søges speciallæge, såfremt vi ikke har de oplysninger fra anden læge eller fra forsikringsselskabet.

Vi opretter ekstra tider til patienter med en sundhedsforsikring for at tilgodese en øget efterspørgsel på udredning. I overenskomsten med den offentlige sygesikring er der en økonomisk ramme for speciallægehjælp, lige som der er en ramme i hospitalsvæsenet. Gør du brug af en sundhedsforsikring, vil du ud over at du selv vil kunne få en tid inden for 8 hverdage (fraset ferieperioder), være med til at bedre tilgængeligheden i det offentlige sundhedssystem for alle.

Undersøgelser: Allergi og Lungemedicin.

Spirometri er en lungefunktionsundersøgelse (pusteprøve). Der måles, hvor mange liter luft det er muligt at udånde i det første sekund (FEV1) når der straks pustes kraftigt efter en maksimal indånding, samt hvor mange liter det er muligt at udånde ialt ved samme måling (FVC) samt forholdet mellem disse (FEV1/FVC ratio).

Ved reversibilitetstest gentages spirometri efter 15-30 minutter efter behandling med bronkieafslappende medicin; efter 10-14 dage ved behandling med tbl. prednisolon; efter 6-8 uger ved behandling med inhalationssteroid (astmamedicin).

Lægevejen.

Som “sikker mail” løsning benytter klinikken “LÆGEVEJEN”. Både som ny patient eller patient med et aktivt forløb i klinikken kan du benytte denne selvbetjeningsløsning. Her kan du sikkert kommunikere med klinikken.

For oprettelse følg anvisningerne i link til “laegevejen.dk“:

  • Log ind med NemID
  • Tilmeld klinik: “Intern medicin” ->”Region Syddanmark“-> “Allergi- og Lungeklinikken“.

Du har med “LÆGEVEJEN” mulighed for:

  • At stille korte og konkrete spørgsmål. Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage.
  • At anmode om et tid, eller give afbud til en tid i klinikken.
  • At anmode om receptfornyelse på medicin, som er ordineret fra denne klinik, hvis du har et aktivt behandlingsforløb i klinikken.
  • Få svar på blodprøver og røntgenundersøgelser.

Hvem er vi.

Niels Bjerring

Speciallæge

Speciallæge i Intern medicin: Lungesygdomme 2010, Medicinsk Allergologi …

Niels Bjerring

Speciallæge

Speciallæge i Intern medicin: Lungesygdomme 2010, Medicinsk Allergologi Fagområdespecialistuddannelse 2012 (http://danskallergi.dk/fagomraade/godkendelser/).

Uddannet 2002, Siden 2012 overlæge på Lungemedicinsk afdeling J, Odense Universitetshospital. Arbejder fortsat nogle timer om ugen på OUH i Astma sektionen og Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød.

Susanne Lillegaard Johansen Bruhn

Sekretær

Uddannet lægesekretær i 2004.
Erfaring som lægesekretær i knapt 25 år på afd D, OUH.

Christina Willis

Sekretær

Uddannet sekretær i 2010.
Tidligere sekretær på FAM, OUH.

Gitte Jørgensen

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske 1989.
Fra 1989 – 1999 OUH på intern medicinsk afdeling og dermatologisk…

Gitte Jørgensen

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske 1989.
Fra 1989 – 1999 OUH på intern medicinsk afdeling og dermatologisk afdeling.
Fra 1999 – 2003 Hjemmeplejen.
Fra 2003 – 2006 konsultationssygeplejerske i almen praksis.
Har været ansat i klinikken siden 01.01.2007.

Janne Ongstad

Sygeplejerske
Uddannet Sygeplejerske 1999

Janne Ongstad

Sygeplejerske
Uddannet Sygeplejerske 1999
2000-2009 Nordlandssykehuset Bodø og Ullevål Universitetssykehus
2010-2017: Afd. H og R Odense Universitetshospital
2017-2021: Konsultationssygeplejerske i almen praksis.
Har været ansat i klinikken siden 01.01.2022.

Find vej.

Vi bor i en smukt renoveret bygning på Sortebrødre Torv i centrum af Odense.

Da vi bor inde midt i byen – hvor der er meget vejarbejde, kan det være svært at finde en parkeringsplads. Da det ikke er tilladt at parkere på Sortebrødre Torv, og da parkeringsbåsene på Claus Bergs Gade kun er beregnet til 30 minutters parkering, anbefaler vi, at du parkerer i Odeons Parkeringskælder – alternativ ved Hotel Comwell eller Odense Banegård.

Kom i god tid og slap af i vores venteværelse eller i vores hyggelige gårdhave…

Link til Google maps

Patientvejledninger.

Billeder fra klinikken.

Menu