Om Os

Om Allergi- og Lungeklinikken

Allergi- og Lungeklinikken (ydernummer 244686)  modtager patienter henvist fra egen læge og patienter i sygesikringsgruppe 2.

Klinikken har efter et generationsskifte skiftet navn fra Hjerte- Lunge og Allergiklinikken til Allergi- og Lungeklinikken v. Niels Bjerring.

Patienter i sygesikringsgruppe 1 modtages efter forudgående henvisning fra en praktiserende læge. Ventetid opdateres løbende på sundhed.dk

Patienter i sygesikringsgruppe 2 mv. kan modtages uden henvisning. Hvis du ikke har en henvisning, bedes du gøre opmærksom herpå i telefonen; du kan desuden skrive til os via Lægevejen med kontaktoplysninger, hvorefter du snarest vil blive kontaktet.

Klinikinformation

Klinikken er beliggende tæt på letbanen, bus og banegård. Vi har adresse Overstræde 8 i det gamle H.C. Andersens kvarter ud til Sortebrødre Torv. Find vej.

På adressen findes Allergi- og Lungeklinikken v/ Niels Bjerring, der varetager udredning og behandling indenfor allergi og lungemedicin.

Klinikken har fælles sekretariat med Kardiologisk Udredningsklinik v/ Jordi Dahl, der holde konsultationer i klinikkens lokaler en eftermiddag om ugen. Jordi tilbyder hjerteudredning/ vurdering med EKKO, men vil udelukkende kunne se private patienter og patienter med en sundhedsforsikring. Jordi er tilbage fra ophold på Mayo Clinic januar 2024.

Telefontider: tlf: 66135033

Mandag: 10:30 – 12:30
Tirsdag: 10:30 – 12:30
Onsdag: 10:30 – 12:30
Torsdag: 10:30 – 12:30

benyt gerne www.laegevejen.dk

Tilmeld klinik under punktet: “Intern medicin” -”Region Syddanmark“- “Allergi- og Lungeklinikken“.

Åbningstider

Mandag: Kl. 7.30-17.00
Tirsdag: Kl. 7.30-13.30
Onsdag: Kl. 10.30-18.30
Torsdag: Kl. 7.30-15.30
Fredag: Efter aftale

Oplysninger om evt. ferielukning og hvordan du finder andre speciallæger opdateres på Sundhed.dk

Nyheder.

Information.

Din læge henviser dig til klinikken, og du skal selv kontakte os mhp at få en aftale om indkaldelse. Kommunikation mellem dig og os kan ske via sikker post på “lægevejen” eller telefonisk i telefontiden. Telefonen besvares af sekretæren.

Vi planlægger et foreløbigt udredningsforløb ud fra de givne oplysninger, og der vil efterfølgende blive sendt en indkaldelse til dig.

Finder du at ventetiden, der er på undersøgelse og behandling er for lang, kan vi tilbyde at sætte dig på en afbudsliste, så vi kan kontakte dig, hvis der er et afbud. Du er også velkommen til at bruge din henvisning til en anden speciallæge, få en henvisning til et offentligt sygehus eller gøre brug af din sundhedsforsikring, hvis du har en sådan.

Af hensyn til den praktiske planlægning/øvrige patienter er det vigtigt, at tidspunktet overholdes. Ved forsinket fremmøde kan det ikke forventes, at undersøgelsen kan gennemføres. Evt. afbud skal ske hurtigst muligt og senest kl. 09.00 på undersøgelsesdagen.

Gebyr ved manglende fremmøde (udeblivelse):

Vi gør opmærksom på at manglende fremmøde (udeblivelse) fra en aftale på klinikken, kan medføre et gebyr på kr 250,- og i enkelte tilfælde kr 500,- afhængig af den afsatte tid til undersøgelser. Dette er i henhold til overenskomsten mellem praktiserende speciallæger og Danske Regioner.

Vi har en hyggelig gårdhave, som i godt vejr kan anvendes som venterum, og der er mulighed for gebyrfri tilgang til WI-FI trådløst internet.

Klinikken har stor erfaring med allergivaccination – også kaldet hypo-sensibilisering.

Skal du igang med allergivaccination, er det vigtigt, at du forstår og accepterer visse forholdsregler. Se venligst patientinformation om den praktiske udførelse af allergivaccination og de forholdsregler der skal tages.

I klinikken gives behandling med indsprøjtninger med allergen(er). I starten øges dosis langsomt, derefter gives samme dosis med længere mellemrum igennem en årrække. Formålet er, at kroppen skal udvikle hel eller delvis tolerance overfor det indsprøjtede allergen. I modsætning til anden allergimedicin, forventes der forsat effekt af behandlingen, efter at vaccinationen er afsluttet.

Man kan have glæde af allergivaccination, når man lider af høfeber og /eller allergisk astma. Hvis man har mistanke til, at bestemte allergener (pollen, dyr, husstøvmider) forårsager eller forværrer høfeber eller astma, kan allergivaccination overvejes. For at allergivaccination kan virke, skal det ved priktest eller blodprøve bekræftes, at man er allergisk overfor det mistænkte allergen.

Om behandling med allergivaccination tilbydes, afhænger af en række forhold, som lægen vil diskutere og aftale med patienten.

Patienter der har haft en systemisk allergisk reaktion efter at være stukket af en bi eller hveps, skal altid vurderes af en allergilæge. Hvis reaktionen har været af en vis sværhedsgrad, og der påvises positiv priktest eller antistoffer i blodet overfor bi og/eller hveps, vil allergivaccination kunne overvejes. Voksne patienter i risikogruppe (hjertekar sygdomme, stor risiko for at blive stukket igen, hyppigt ophold langt fra lægehjælp) samt panisk angst kan være kandidater for allergivaccination, selv om der kun har været tale om hudreaktion med nældefeber.

Udredning og behandling indenfor allergi og lungemedicin v. Niels Bjerring.

Hyppige sygdomme og problemstillinger hos vores patienter:

 • Høfeber og helårssnue med eller uden allergi
 • Astma
 • Allergi og allergivaccination (hyposensibilisering)
 • Emfysemsygdom, KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • Nældefeber/urticaria (reaktioner i huden af typen nældefeber og hævelser)
 • Hoste
 • Søvnapnø
 • Åndenød – Symptomer som åndenød (dyspnø) kan være forårsaget af både lunge- og/eller hjerte-/kredsløbsygdomme, og i klinikken er der mulighed for såvel lungemedicinsk som kardiologisk vurdering.

Fra August 2021 vil Kardiologisk Udredningsklinik ved Jordi Dahl holde konsultationer i klinikkens lokaler en eftermiddag om ugen. Jordi tilbyder hjerteudredning/ vurdering med EKKO, men vil udelukkende kunne se private patienter og patienter med en sundhedsforsikring.

Eksempler på undersøgelser, som vi bestiller uden for klinikken:

 • Røntgenbillede af brystkassen (kan bestilles ved røntgen afd. efter patientens ønske)
 • CT-scanning af brystkassen (kan bestilles ved røntgen afd. efter patientens ønske)
 • DEXA-scanning (undersøgelse for knogleskørhed)
 • Ventilations-perfusion scintigrafi (undersøgelse for blodprop i lungerne)
 • Blodprøver
 • Dyrkning af ekspektorat (slim fra lunger)

Hent vores privatlivspolitik her.

Utilsigtet hændelse

Har du som patient eller pårørende oplevet, at noget gik galt i sundhedsvæsenet? Hvis du rapporterer hændelsen, er du med til at sikre, at det samme ikke sker for en anden patient. Hvordan anmelde?

 

 

Klinikken er akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel. 

Link til detaljeret rapport

https://www.ikas.dk/afgoerelser/praktiserende-speciallaeger/

Undersøgelser: Allergi og Lungemedicin.

Spirometri er en lungefunktionsundersøgelse (pusteprøve). Der måles, hvor mange liter luft det er muligt at udånde i det første sekund (FEV1) når der straks pustes kraftigt efter en maksimal indånding, samt hvor mange liter det er muligt at udånde ialt ved samme måling (FVC) samt forholdet mellem disse (FEV1/FVC ratio).

Ved reversibilitetstest gentages spirometri efter 15-30 minutter efter behandling med bronkieafslappende medicin; efter 10-14 dage ved behandling med tbl. prednisolon; efter 6-8 uger ved behandling med inhalationssteroid (astmamedicin).

Bodypletysmografi og diffusionsmåling (Boks og Diffusion):

Ved den udvidet lungefunktionsundersøgelse (Boks/Bodyplethysmografi og Diffussion) opnås en præcis bedømmelse af den samlede lungekapacitet. F.eks. hvor meget luft kan der være i lungerne, hvor meget luft er der tilbage i lungerne, når man har tømt lungerne helt for luft. Det er i boksen også muligt at måle lungemembranens diffusionsevne, dvs. hvor gode lungerne er til at transportere ilten videre til blodbanen mv.

Bronkiale provokationstest benyttes ifm. vurdering og udredning af astma.


Metakolinprovokation (en direkte test):

Metakolin indåndes i trinvist stigende doser, med løbende kontrol af lungefunktionen, indtil der ses et mindre fald i lungefunktionen, eller til den maksimale dosis nås.


Mannitolprovokation (en indirekte test):

Mannitol, som er et ikke-absorberbart sukkerstof, virker indirekte på de glatte muskelceller i luftvejene ved at udløse frigørelse af bronkiekontraherende stoffer. Testen foretages i lighed med metakolintesten ved indånding af trinvist stigende doser med løbende  kontrol af lungefunktionen.


Anstrengelsestest (en indirekte test):

   

Ved en anstrengelsestest belastes patienten fysisk under kontrollerede forhold, ved cykling på ergometer eller løb på løbebånd. Sammenlagt cykles eller løbes 6-8 minutter, det meste af tiden ved høj intensitet, hvorfor løbesko eller andet velegnet fodtøj, såvel som løstsiddende tøj/sportstøj bør anvendes. Under testen måles lungefunktionen løbende med spirometri, der bruges til at vurdere om der kommer en sammentrækning af de små luftrør, hvilket vil tyde på astma.Allergen provokationstest benyttes for at vurdere om en positiv hudpriktest for et allergen eller forhøjet måling af allergiantistoffer i blodet har betydning for patientens sygdom/gener.

Øjenprovokation (conjunctival allergenprovokation)

Allergenekstrakt i forskellige fortyndinger dryppes i øjnene over 4 omgange med 10 minutters mellemrum, og reaktion fra øjne og evt. næse registreres. Når undersøgelsen viser et positivt resultat, standses undersøgelsen og der gives straks anti-allergi øjendråber.

Peakflow måling:

Et peakflow-meter er et lille håndholdt lungefunktionsapparat der benyttes til måling af lungefunktionen hjemme. Man måler den maximale luftstrømningshastighed der kan udåndes (liter/minut).

Formålet er at se svingninger i lungefunktionen over tid.

Du kan låne et Peak-flowmeter af klinikken og der erlægges 100 kr i depositum; beløbet returneres, hvis Peak-flowemeteret afleveres igen ved sidste besøg i klinikken.

eNO-måling:

   

Koncentrationen af Nitrogenoxid i udåndingsluften (eNO) kan måles med et specielt apparat. En eNO-måling er med til at vurdere forekomsten af en speciel betændelsestilstand i lungerne, der ofte ses ved astma (eosinofil inflammation). eNO-målingen påvirkes dog også af en lang række andre faktorer såsom betændelse med bakterier eller virus, rygning, høfeber mm.

Priktest bruges som led i allergiudredningen. Vi kan udføre den med et udvidet panel af kommercielle ekstrakter, der indeholder udtræk af almindeligt forekommende allergifremkaldende stoffer.

   

En lille dråbe opløsning af et stof (allergen), anbringes på underarmens hud. Derefter laves et lille prik gennem dråben og den øverste del af huden. Reaktionen, der kan vise sig som rødme, kløe og hævelse i huden, aflæses efter 10 og 15 minutter.


Patientforberedelse:

Undgå brug af creme på arme på undersøgelsesdagen. Hold pause med antihistamin og stærke lokalsteroidcremer (gruppe III og IV) på underarme i 3 døgn. Prednisolon, neuroleptika og antidepressiva kan også påvirke testen.

6 minutters gangtest kan bruges ved evaluering af mange kroniske lunge og hjertesygdomme. Testen måler det globale og integrerede respons af samtlige organsystemer involveret i anstrengelse.

Testen, der er selv-paced, måler submaksimal anstren-gelseskapacitet, og angiver for mange lungepatienter det funktionelle fysiske niveau for deres daglige aktivite-ter.

Impuls oscillometri/IOS

(Forced Oscillation Technique/FOT; Airwave Oscillometry/AOS):

   

Impuls oscillometri er en metode til at måle bl.a. modstand i lungerne. Den udmærker sig ved at kunne kortlægge modstanden i de centrale og de perifere luftveje. Desuden kan testen anvendes som alternativ til spirometri ved reversibilitets- og provokationstests hos patienter, som ikke er i stand til at gennemføre en forceret udånding.

Søvnapnø udredning

Søvnapnø er en tilstand, hvor der opstår vejrtrækningspauser under søvn. Ved undersøgelsen måles, hvor mange, hvilken karakter og hvor lange vejrtrækningspauserne er. Søvnapnø kan være ledsager (co-morbiditet) til både hjerte og lungesygdom.

Til denne undersøgelse er det nødvendigt at sove med et måleapparat. En box, der optager vejrtrækning, og de pauser der nu er (Cardio respiratorisk monitorering/CRM).

Lægevejen.

Som “sikker mail” løsning benytter klinikken “LÆGEVEJEN”. Løsningen fungerer bedst på computerskærm (PC/MAC) – der findes ikke tilsvarende app og funktionerne er ikke optimale på mobiltelefonskærm. Både som ny patient eller patient med et aktivt forløb i klinikken kan du benytte denne selvbetjeningsløsning. Her kan du sikkert kommunikere med klinikken.

NB: Kun patienter i vaccinationsforløb, må bestille en tid online

Er du NY patient eller har fået en NY henvisning bedes du skrive til os på “lægevejen” via “Beskeder” og bede os om at sende dig en tid/kontakte dig. Tiden/undersøgelserne, som du visiteres til vil afhænge af oplysningerne/ønskerne vi har fået fra din læge.

Ventetid for Nyhenviste patienter kan være lang – oplysning herom opdateres løbende på sundhed.dk.
Vær opmærksom på ventetiden, hvis du ønsker at aflyse eller ændre en tid. Giv besked, hvis du har mulighed for at komme med kort varsel til en evt. afbudstid.

Kun patienter i AKTIVT allergi-vaccinationsforløb må selv booke/bestille deres næste tid til 1,2 eller 3 indsprøjtninger hos sygeplejerske.

Øvrige kontroltider kan også kun bookes af personalet.

For oprettelse følg anvisningerne i link til “laegevejen.dk“:

 • Log ind med NemID
 • Tilmeld klinik: “Intern medicin” ->”Region Syddanmark“-> “Allergi- og Lungeklinikken“.

Video vejledning og hyppige spørgsmål til brug af Lægevejen finder du hér.

Du har med “LÆGEVEJEN” mulighed for:

 • At stille korte og konkrete spørgsmål. Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage.
 • At anmode om et tid, eller give afbud til en tid i klinikken.
 • At anmode om receptfornyelse på medicin, som er ordineret fra denne klinik, hvis du har et aktivt behandlingsforløb i klinikken.
 • Få svar på blodprøver og røntgenundersøgelser.

Hvem er vi.

Niels Bjerring

Speciallæge

Speciallæge i Intern medicin: Lungesygdomme 2010, Medicinsk Allergologi …

Niels Bjerring

Speciallæge

Speciallæge i Intern medicin: Lungesygdomme 2010, Medicinsk Allergologi Fagområdespecialistuddannelse 2012 (http://danskallergi.dk/fagomraade/godkendelser/).

Uddannet 2002, Siden 2012 ansat som overlæge på Lungemedicinsk afdeling J, Odense Universitetshospital. Egen Speciallægepraksis siden 2019. Ansættelse nogle timer om ugen som overlæge på afd. J, OUH i Astma sektionen og Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød ophører primo 2024. Der samarbejdes fortsat tæt med OUH.

Gitte Jørgensen

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske 1989.
Fra 1989 – 1999 OUH på intern medicinsk afdeling og dermatologisk…

Gitte Jørgensen

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske 1989.
Fra 1989 – 1999 OUH på intern medicinsk afdeling og dermatologisk afdeling.
Fra 1999 – 2003 Hjemmeplejen.
Fra 2003 – 2006 konsultationssygeplejerske i almen praksis.
Har været ansat i klinikken siden 01.01.2007.

Janne Ongstad

Sygeplejerske
Uddannet Sygeplejerske 1999

Janne Ongstad

Sygeplejerske
Uddannet Sygeplejerske 1999
2000-2009 Nordlandssykehuset Bodø og Ullevål Universitetssykehus
2010-2017: Afd. H og R Odense Universitetshospital
2017-2021: Konsultationssygeplejerske i almen praksis.
Har været ansat i klinikken siden 01.01.2022.

Anita Micha Pedersen

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske 2002.

Fra 2002 – 2007 OUH på afdeling Y.
Fra 2008 Helsesenter/lægehus, Finnsnes, Norge.
Fra 2008 – 2023  Afdeling K, OUH
Har været ansat i klinikken siden 01.01.2024.

Frederik Bjerring – Klinisk biomekanik studerende

Frederik hjælper især til med sekretariatsopgaver.

Find vej.

Vi bor i en smukt renoveret bygning på Sortebrødre Torv i centrum af Odense.

Da vi bor inde midt i byen – hvor der er meget vejarbejde, kan det være svært at finde en parkeringsplads. Da det ikke er tilladt at parkere på Sortebrødre Torv, og da parkeringsbåsene på Claus Bergs Gade kun er beregnet til 30 minutters parkering, anbefaler vi, at du parkerer i Odeons Parkeringskælder (link til Q-park) – alternativ ved Hotel Comwell eller Odense Banegård.

Kom i god tid og slap af i vores venteværelse eller i vores hyggelige gårdhave…

Link til Google maps

Patientvejledninger.

Billeder fra klinikken.