Generationsskifte slut 1. august 2021.

Fra august 2019 og 2 år frem har der i klinikken været generationsskifte mellem Frits Frandsen (Speciallæge i intern medicin: Kardiologi) og Niels Bjerring (Speciallæge i intern medicin: Lungesygdomme og fagområdeuddannelse i Allergologi).

Frits Frandsen arbejdede i perioden på nedsat tid i klinikken og Niels Bjerring arbejdede samtidigt som Overlæge på Lungemedicinsk Afdeling OUH en dag om ugen. Niels vil fortsat nogle få timer om ugen være ansat på Lungemedicinsk afd J.

Finder du, at ventetiden der er på undersøgelse og behandling er for lang, kan vi tilbyde at sætte dig på en afbudsliste, så vi kan kontakte dig, hvis der er et afbud.

Menu