Generationsskifte slut 1. august 2021.

Fra 2019-2021 har der i klinikken været generationsskifte mellem Frits Frandsen (Speciallæge i intern medicin: Kardiologi) og Niels Bjerring (Speciallæge i intern medicin: Lungesygdomme og fagområdeuddannelse i Allergologi).

Niels Bjerring har ind til december 2023 også arbejdet deltid som Overlæge på Lungemedicinsk Afdeling J, OUH.